Advokát: Dubnica nad Váhom

špecializujem na rodinné právo a problematiku úpravu práv a povinností ohľadom úpravy práv a povinností k maloletým deťom, resp. plnoletým deťom, úpravy stretávania sa rodičov s deťmi, ďalej sa venujem trestnému právu – zastovanie hlavne obvinených, ale aj poškodených v trestnom konaní. Okrem toho, sa venujem aj klientom, ktorí riešia všetky veci ohľadom pozemkov, nehnuteľností a podobne. Vo vzťahu k obchodnému právu, vďaka svojej dlhoročnej praxi, sa venujem zakladaniu spoločností, zmenám v obchodným spoločnostiach, práv a povinností spoločníkov/akcionárov v obchodných spoločnostiach, likvidáciám spoločností).

Keďže som sa veľmi intezívne v rámci svoje praxe venovala zastupovanie obchodných spoločností, ktoré poskytovali stavebné činnosti (výstavby rodinných domov, bytoviek,  hotelov, stavebné povolenia, predaje nehnuteľností, financovanie nehnuteľností, správy týchto nehnuteľnosti a pod), tak viem kvalifikovane poskytnúť riešenia vecí v rámci obchodnoprávnych vzťahov, a preto verím, že sa s dôverou obrátite na mňa pri riešení Vašich požiadaviek, ktoré sa spravujú Obchodným zákonníkom.

Spýtajte sa