Advokát: Dubnica nad Váhom

Advokátsku činnosť som sa rozhodla vykonávať aj v meste, kde som vyrastala prežila značnú časť svojho života a veľmi často zastupujem klientov v konaniach pred súdom v Trenčíne, keďže mesto Dubnica nad Váhom a okolie spadá do pôsobnosti Okresného súdu Trenčín v rámci civilných konaní ( rozvody, úprava práv a povinností k maloletým deťom, obchodné veci, spory ohľadom práv k pozemkom a nehnuteľnostiam a podobne), a preto som sa rozhodla svojím klientom ponúknuť možnosť, aby sa stretnutie mohlo konať bližšie k ich domovu, resp. miestu práce. Keďže sa klientom chcem vždy venovať osobne, tak je potrebné, aby si klient objednal termín konzultácie aspoň tri pracovné dni vopred, aby som mala možnosť zorganizovať svoje pracovné aktivity tak, aby klient dostal na 100 % službu, o ktorú má záujem.

V rámci kancelárie v Dubnici nad Váhom poskytujem len osobné konzultácie a následne podpisovanie, uzatváranie a prípadné ostatné formálne právne úkony, ktoré sú nevyhnutné v rámci vybavenia veci. Samozrejme aj v Dubnici poskytujem právne poradenstvo/zastupovanie vo všetkých oblastiach právnych vecí, ktorým sa venujem.

Snažím sa neustále prispôsobiť potrebám klientov, ktorí často majú čas navštíviť advokáta až po tom ako skončia svoju prácu, a preto je možné dohodnúť si stretnutie aj v čase od. 16.00 hod.

Kontakt na mňa

Zavolajte mi! +421 908 369 688, kocikova.advokat@gmail.com

 Sídlo na Google mapy

Napísať mi